Zastrzeżenie

Informacje przedstawione na tej stronie internetowej są prywatnymi opiniami ich autorów i nie stanowią rekomendacji inwestycyjnych w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców (Dz. U. z 2005 roku, Nr 206, poz. 1715) .

Wszystkie treści zawarte w serwisie mają wyłącznie charakter informacyjny i edukacyjny. Decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie zawartych na stronach informacji podejmowane są na odpowiedzialność użytkownika serwisu.

Inwestowanie na rynku terminowym związane jest z ryzykiem znaczących strat. Możliwa jest całkowita strata zainwestowanych środków, dlatego w decyzjach inwestycyjnych należy uwzględniać własną sytuację finansową. Historyczne wyniki nie są wystarczającą przesłanką do przewidywań przyszłych wyników.

Rekomendacje prezentowane w serwisie, zarówno generowane automatycznie przez programy komputerowe, jak i zalecenia osób fizycznych są bezpłatne i w związku z tym zgodne z art. 39 ustawy "Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi". [.] Przez doradztwo w zakresie obrotu papierami wartościowymi rozumie się odpłatne udzielanie pisemnej lub ustnej rekomendacji nabycia lub zbycia oznaczonych papierów wartościowych albo powstrzymanie się od zawarcia transakcji dotyczącej tych papierów [.] nie mogą być traktowane jako wskazane wyżej doradztwo. Informacje zamieszczane w serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego. Mają one charakter wyłącznie informacyjny.

Serwis spokojnefinanse.pl nie świadczy doradztwa w związku z opisywanymi transakcjami ani nie udziela porad inwestycyjnych lub rekomendacji zawarcia transakcji, co oznacza, że udzielone informacje nie mają charakteru porady inwestycyjnej lub rekomendacji. Ostateczna decyzja zawarcia transakcji należy wyłącznie do Klienta. Serwis spokojnefinanse.pl nie występuje w roli pośrednika ani przedstawiciela. Przed zawarciem jakiejkolwiek z opisywanych na łamach serwisu spokojnefinanse.pl transakcji każdy użytkownik serwisu powinien, nie opierając się na informacjach publikowanych na łamach serwisu spokojnefinanse.pl określić jej ryzyko, potencjalne korzyści oraz straty z nią związane, jak również charakterystykę, konsekwencje prawne, podatkowe i księgowe transakcji, konsekwencje zmieniających się czynników rynkowych.

Serwis spokojnefinanse.pl nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody jakie może ponieść Klient w wyniku zawarcia którejkolwiek z opisywanych transakcji. Wszystkie treści publikowane na łamach serwisu inwestycje.pl treść stanowią własność serwisu. Ich kopiowanie i rozpowszechnianie w części lub w całości możliwe jest wyłącznie po uzyskaniu pisemnej zgody serwisu.

Autorzy serwisu nie odpowiadają za treść reklam.

Reklamy na tej stronie są dostarczone przez sieć Google AdSense. Aby dopasować tematykę reklam do zainteresowań użytkownika, firma korzysta z plików cookie. Jeśli nie zgadzasz się z jej polityką, możesz wyłączyć dopasowanie reklam do Twoich zainteresowań - szczegóły znajdziesz na stronach Google.